Sitemap

Garantiordning

DM&E Kloakmestergaranti

JSJ Kloak er som medlem af DM&E og autoriseret kloakmestervirksomhed omfattet af DM&E Kloakmestergaranti.

DM&E Kloakmestergaranti giver private forbrugere tryghed og sikkerhed for at eventuelle fejl og mangler ved det udførte arbejde afhjælpes, når kloakmestervirksomheden, man har indgået aftale med, er medlem af brancheorganisationen DM&E. Garantiordningen dækker med op til 75.000 kr. inkl. moms pr. sag.

Sådan dækker DM&E Kloakmestergaranti

  • Nedennævnte arbejder udført for en privat forbruger på dennes private bolig uanset entreprisesum
  • Fejl og mangler ved det udførte kloak-, beton-, jord-, og anlægsarbejde til og med sokkelhøjde
  • DM&E Kloakmestergaranti dækker med op til 75.000 kr. inkl. moms pr. sag
  • DM&E Kloakmestergaranti dækker den forbruger, som har indgået aftalen med den autoriserede kloakmestervirksomhed
  • Krav må ikke være forældet, og forbrugeren skal reklamere til virksomheden inden rimelig tid efter, at fejlen er eller burde være opdaget
 
 
 
Klageadgang
Hvis arbejdet ikke lever op det aftalte eller dine forventninger, bedes du rette henvendelse til os på jesper@jsjkloak.dk

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, henviser vi til Byggeriets Ankenævn, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
 
Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København
72 16 02 00 (kl. 10 og 12 på alle hverdage)
info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk  
 
Entreprenør Jesper Schroll Jensen ApS | CVR: 36030143 | Ågårdvej 60, 8543 Hornslet - Danmark | Tlf.: 40783880 | jesper@jsjkloak.dk